aktualności…


plakat INDONEZJA druk sm

Wyprawy na krańce Ziemi…

GRZEGORZ KUŚPIEL – INDONEZJA – Borneo, Bali, Celebes, Papua…

21 kwietnia 2015 r., godzina 18.00

 


Nr zamówienia: ZP/1/MMS/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego o wartości zamówienia poniżej 207.000 EUR na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) na zadanie pod nazwą: „INFRASTRUKTURA OBSŁUGI MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ”

logo program współfinansowany

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

AKTUALIZACJA – wyniki przetargu !!!

Aktualizacja – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia !!!


Emilia Krakowska plakat sm

Kawa z gwiazdą – Emilia Krakowska

PKZ, 21 kwietnia, godz. 17:00

 


Motoserce_plakat_sm

Motoserce 2015 – Parking Centrum Handlowego Pogoria

18 kwietnia 2015

 


Wspomnienia o Antonim Ziębie

Okradzionów, 30 marca 2015 r.

 


Warsztaty wielkanocne

19 marca 2015

 


dzień indonezyjski  PLAKAT sm

Dzień Indonezji

23 marca 2015 r. godz. 17.00

 


WTR Łukasik sm

Wyprawy na krańce Ziemi…
Zbigniew Łukasik
-
Wiślana trasa rowerowa

24 marca 2015 r., godzina 18.00

 


Grazyna Zielinska plakat sm

Pałac Kultury Zagłębia

Salon kultury. Kawa z Gwiazdą

12 marca, godzina 17:00

 


plakat promocja Skarb Hutnika sm

Promocja książki – Wczesnośredniowieczny „Skarb hutnika”…

Prezentacja średniowiecznej kaligrafii

5 marca godz. 11:00 i 17:00

 


plakat Żołnierze Wyklęci sm

Miesiąc Żołnierzy Wyklętych

Spotkania w muzeum

 


plakat TROPEM KOLBERGA ostatni sm

Wystawa „Tropem Kolberga”

12 marca – 3 maja

Wernisaż wystawy - 12 marca 2015 r. , godzina  17.00

 


plakat sm

Wielkanocny konkurs na palmę i pisankę ludową

 AKTUALIZACJA – dodano wyniki konkursu


 

dabrowska rodzinka partner programu sm
Dąbrowska Rodzinka.pl


 Wirtualne spacery po muzeum oraz kopalni

 


2014 – Rok Legionów Polskich

Mapa bitowa w Rysunek1


2014 – Rok Żołnierzy Tułaczy


Wirtualne wycieczki

Kopalnia Muzeum

pasek

MUZEUM JEST UCZESTNIKIEM W PROJEKCIE MIEJSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

DSS-etap1