aktualności…


Nr zamówienia: ZP/1/MMS/2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego o wartości zamówienia poniżej  207.000 EUR  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) na zadanie pod nazwą: „INFRASTRUKTURA OBSŁUGI MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH   W DĄBROWIE GÓRNICZEJ”

logo program współfinansowany

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.


tytułowa sm

Przemysł dąbrowski na starej fotografii

wystawa czasowa w Pałacu Kultury Zagłębia

 


Baner akcja zima 2015

PROGRAM AKCJI ZIMA W MIEŚCIE 2015

2 – 15 lutego

 


plakat azja a4

Azja – bogactwo kultur. Warsztaty etnograficzne dla dzieci

2 – 6 lutego 2015 r.

 


Plakat_Wielicki sm
Wyprawy na krańce Ziemi…
Krzysztof Wielicki

Wyprawy zimowe powyżej 8.000 m n.p.m.

27 stycznia 2015 r., godzina 18.00

 


PlakatBedzinDoDrukujomadent sm

svalbard subiektywnie

Anna Pasek – wystawa fotografii

 


kartka Muzealna świąteczna 2


PLAKAT_Wenezuela_krzywe sm

Wyprawy na krańce Ziemi…

WENEZUELA – w krainie tepui

opowiada Urszula Kordeusz

16 grudnia, godzina 18.00

 


gorniczy glos zaglebia sm

Górniczy głos Zagłębia

Zagłębiowskie spotkanie górnicze

28 listopada, godz. 16:00

 


Odsłonięcie obelisku poświęconego Legionistom Zagłębiowskim

10 listopada 2014 r.

 


plakat autostrada sm

Archeologiczna autostrada

wernisaż – 09 października, godz. 17:00

9 września – 23 grudnia 2014  r.


 

dabrowska rodzinka partner programu sm
Dąbrowska Rodzinka.pl


 Wirtualne spacery po muzeum oraz kopalni


2014 – Rok Legionów Polskich

Mapa bitowa w Rysunek1


2014 – Rok Żołnierzy Tułaczy


Wirtualne wycieczki

Kopalnia Muzeum

pasek