Punkt IT

PIT – Muzeum Miejskie ,,Sztygarka” Dąbrowa Górnicza

 

 

Punkt Informacji Turystycznej jest placówką działającą w Muzeum Miejskim ,,Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. Udziela kompleksowej informacji o zabytkach historii, przyrody,  trasach dziedzictwa kulturowego, turystycznych, życiu kulturalnym Dąbrowy Górniczej. Punkt prowadzi dystrybucję materiałów promocyjnych, map, przewodników, folderów dotyczących miasta Dąbrowy Górniczej, Jury Krakowsko – Częstochowskiej, województwa śląskiego.

W PIT zainstalowano ogólnodostępne stanowisko internetowo – komputerowe.

 

Godziny pracy : wtorek, środa, piątek godz. 8.00 – 15.00,

czwartek godz. 11.00 – 19.00,

sobota godz. 9.00 – 14.00,

 

Dane kontaktowe :

telefon : + 48 501 763 337

e-mail : dabrowa-gornicza@silesia.travel

 

Położenie :  

region turystyczny : Jura Krakowsko – Częstochowska,

miasto : Dąbrowa Górnicza,

gmina : Dąbrowa Górnicza,

województwo : śląskie,

adres : ul. Legionów Polskich 69, 41-300 Dąbrowa Górnicza,

 

PIT w Muzeum Miejskim ,,Sztygarka” działa w ramach projektu Śląski System Informacji Turystycznej.