Dział Przyrody i Techniki

 Muzeum Miejskie „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej jest kontynuatorem tradycji muzealnictwa geologicznego, którego korzenie sięgają drugiej połowy XIX wieku. Uczniowie Szkoły Górniczej i Hutniczej podczas licznych wycieczek, będących uzupełnieniem zajęć z wykładanych przedmiotów, badała i gromadziła minerały, które odpowiednio opisane i posegregowane stanowiły dużą część mineralogicznych zbiorów szkoły.
Dział Przyrody, kontynuując  te chlubne tradycje, gromadzi i zabezpiecza okazy geologiczne z regionu Zagłębia Dąbrowskiego. W kolekcji Muzeum znajduje się ponad 3000 eksponatów geologicznych i paleontologicznych, stanowiących temat do ciekawych ekspozycji muzealnych.
Drugim, równie ważnym zadaniem Działu, jest gromadzenie i zabezpieczanie zabytków techniki z terenu Dąbrowy Górniczej i Zagłębia Dąbrowskiego. Duże znaczenie ma, wchodząca w skład Działu, Kopalnia Ćwiczebna. Ten powstały w 1927 roku obiekt jest ciekawostką i ewenementem w regionie.
Składająca się z 3 poziomów kopalnia od 02.01.2010 roku została udostępniona do zwiedzania jako podziemna trasa turystyczna i cieszy się sporą popularnością wśród turystów.
Kopalnia Ćwiczebna prezentuje, w jaki sposób szkolono w ramach praktyk uczniowskich średnią kadrę górniczą. Można w niej obejrzeć stanowiska szkoleniowe z zakresu mechaniki i elektryki oraz zabezpieczania wyrobisk górniczych za pomocą specjalistycznych obudów .
Ponadto, w kolekcji Działu Przyrody i Techniki znajdują się mapy geologiczno-górnicze,  obrazujące eksploatację pokładów węgla przez Kopalnię „Paryż”, nieczynną od 1995 roku.

Kontakt:

Sebastian Kosakowski e-mail:  skosakowski@muzeum-dabrowa.pl
Jacek Bagiński
Arkadiusz Knap
Krzysztof Przybyłko