Regulamin

REGULAMIN

 Festyn Muzealny jest cykliczną imprezą plenerową, zlotową o charakterze historyczno – kolekcjonerskim, mającą na celu zrzeszenie miłośników, kolekcjonerów pojazdów i techniki wojskowej. Impreza ma na celu promowanie przez Muzeum Miejskie „Sztygarka” tzw. „żywej” historii, rozbudzenie zainteresowań militarno-kolekcjonerskich w pokojowej atmosferze wykorzystania starej techniki wojskowej.
W konwencji festynu odbędzie się prezentacja pojazdów w ruchu, przedstawienia scen i dioram batalistycznych przez grupy rekonstrukcyjne, wymiana doświadczeń pomiędzy zlotowiczami, swobodny dostęp osób zwiedzających do eksponatów.

ZASADY UCZESTNICTWA W ZLOCIE

1.Uczestnikiem Festynu Muzealnego może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zgłosi chęć uczestnictwa u komandora zlotu i przyjmie zasady uczestnictwa w imprezie.

2.Na zlocie nie będą przyjmowane pojazdy w malowaniu militarnym produkowane współcześnie, które nie były używane przez regularne jednostki wojskowe. Do zlotu nie będą także dopuszczone pojazdy zbudowane na podzespołach pojazdów wojskowych oraz takie, które zostały w znaczny sposób przerobione (kolorowe plandeki, dodatkowe orurowanie itp.).

3.Na terenie zlotu, bezpośrednio wokół niego oraz podczas parady pojazdów obowiązują przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, zwłaszcza te, które dotyczą zasad poruszania się pojazdów mechanicznych.

4.Podczas zlotu obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu.

5.Na terenie zlotu obowiązuje całkowity zakaz propagowania idei totalitarnych poprzez używanie oznakowań, gestów oraz innych działań, które mogą prowadzić do skojarzeń z ideologiami nazistowskimi czy totalitarnymi pod rygorem natychmiastowego wydalenia z terenu imprezy.

6.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za osoby biorące udział w przejazdach sprzętem militarnym.

7.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w regulaminie imprezy.